Privacy statement

Privacy statement SnackCoins d.d. 19 april 2021

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

Vanreusel, gevestigd aan Lozenweg 30, B-3930 te Hamont (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers en gebruikers van SnackCoins.eu. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan Vanreusel geeft, vertrouwelijk worden behandeld.

 

Persoonsgegevens die Vanreusel verwerkt

Vanreusel verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil gaan maken van SnackCoins; het spaarprogramma van Vanreusel. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Unieke SnackCoins code
 • Firmanaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum ondernemer (optioneel)
 • Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld je adresgegevens bij het plaatsen van een bestelling, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Vanreusel persoonsgegevens verwerkt

Vanreusel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van jouw deelname aan SnackCoins; het spaarprogramma van Vanreusel. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Unieke SnackCoins code
 • Firmanaam
 • Postcode
 • Land
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

b. Voor het bij- en afschrijven van SnackCoins. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Unieke SnackCoins code
 • Postcode
 • Land
 • E-mailadres
 • Geboortedatum ondernemer (optioneel)

c. Verzenden van e-mails vanuit SnackCoins. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres 

d. Om vragen die je telefonisch of per e-mail stelt over het SnackCoins spaarprogramma te beantwoorden.

 • Unieke SnackCoins code
 • Firmanaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam;

e. Om geschenken die je bestelt naar je op te kunnen sturen, per post of per e-mail. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Unieke SnackCoins code
 • Voor- en achternaam
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • E-mailadres
 • BTW nummer

f. Voor rapportage doeleinden. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Unieke SnackCoins code
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

g. Voor rapportage doeleinden m.b.t. de fiscale fisches. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Firmanaam
 • Voor- en achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • BTW nummer

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a tot en met g genoemde doelen, doen wij op basis van je toestemming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vanreusel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens gedurende de looptijd van het spaarprogramma. Deze bewaartermijn geldt niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, we je gegevens langer nodig hebben voor het gebruik van SnackCoins.eu of een geschil.

 

Automatische besluitvorming

Vanreusel maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen over mensen op basis van automatisch verwerkte gegevens door een computer.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Vanreusel maakt gebruik van diensten van derden om je persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken. Dit doen wij alleen omdat dit nodig is voor het doel van de verwerking. Je persoonsgegevens worden verwerkt op beveiligde servers binnen Europa. Met de bedrijven die jouw gegevens ontvangen en verwerken in opdracht van Vanreusel, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vanreusel blijft verantwoordelijk voor de ontvangst van je gegevens en verwerkingen.

Vanreusel verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Vanreusel gebruikt voor website bezoekers

Vanreusel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan SnackCoins.eu wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om de website te optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan SnackCoins.eu informeren we je over deze cookies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door in te stellen dat er geen cookies opgeslagen mogen worden. De eerder opgeslagen cookies kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Vanreusel. Je kunt een verzoek tot inzake / wijziging / correctie / verwijdering van jouw persoonsgegevens indien bij Vanreusel via info@vanreusel.be.

Als je een klacht of andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je een e-mail sturen naar info@vanreusel.be. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent je klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen een maand reageren.

Wij doen er alles aan om je zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kun je hierover contact opnemen met de nationale toezichthouder en desgewenst een klacht indienen:

 • In Nederland: de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.
 • In België: Gegevensbeschermingsautoriteit.
  Op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be lees je hoe je een klacht kunt indienen.
 • In Frankrijk: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
  Op www.cnil.fr lees je hoe je een klacht kunt indienen.
 • In Luxemburg: Commission Nationale pour la Protection des Données.
  Op www.cnpd.lu lees je hoe je een klacht kunt indienen.

 

Dataportabiliteit

Je hebt het recht om bij Vanreusel een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Verzoeken kunnen worden ingediend via info@vanreusel.be.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vanreusel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vanreusel.be.

 

Aanpassingen Privacy- en Cookieverklaring

Vanreusel behoudt zich het recht om haar Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, door het plaatsen van een nieuwe versie op SnackCoins.eu.

 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over onze Privacy- en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken via:

E-mail: info@vanreusel.be

Telefoon: 003211440460

Per post:
Vanreusel
Lozenweg 30
B-3930 Hamont

Vanreusel heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via privacy@beltaste.be.